message.join
message.join2
message.position message.number message.address
Game 2D Artist ( > 1 năm) - Up to 1000 3 Hà Nội
Unity 2D Developer ( > 1 năm) - Up to 1000 usd 3 Hà Nội
Spine2d ( > 1 năm) - Up to 1300 usd 3 Hà Nội
Game Marketing - Up to 1500 usd 3 Hà Nội
HR - Up to 1000 usd 1 Hà Nội
message.position message.number message.address
Game 2D Artist ( > 1 năm) - Up to 1000 3 Hà Nội
Unity 2D Developer ( > 1 năm) - Up to 1000 usd 3 Hà Nội
Spine2d ( > 1 năm) - Up to 1300 usd 3 Hà Nội
message.position message.number message.address
Game Marketing - Up to 1500 usd 3 Hà Nội
message.position message.number message.address
HR - Up to 1000 usd 1 Hà Nội
message.join

Mức lương cạnh tranh

Thưởng tháng 13 - Thưởng thành tích

Văn hóa tư duy phát triển

Lộ trình phát triển nghề nghiệp

Thỏa mãn đam mê

Trang thiết bị làm việc hiện đại
message.live