Về chúng tôi

                                                                     

Trong năm 2021, chúng tôi đã tạo ra những Game có lượt download Top 10 thế giới. Đó là động lực mạnh mẽ để Công ty chúng tôi tiếp tục tạo ra những sản phẩm Có thể cạnh tranh sòng phẳng với các nước phát triển. Trong năm 2022, Chúng tôi cố gắng phát triển đội ngũ của mình lên 30-40 nhân sự để tạo ra thật nhiều tựa game hấp dẫn. Đồng thời có khả năng hoàn thiện các Game có độ khó cao hơn như Game InApp, Game NFT. Trong quá trình phát triển của mình, Chúng tôi cũng cố gắng hợp tác cùng thành công với các Công ty lớn trong ngành Game Việt Nam, đặc biệt là ABI STUDIO.

 

Trở thành công ty game TOP 20 thế giới trong năm 2025

Trong năm 2021, chúng tôi đã tạo ra những Game có lượt download Top 10 thế giới. Đó là động lực mạnh mẽ để Công ty chúng tôi tiếp tục tạo ra những sản phẩm Có thể cạnh tranh sòng phẳng với các nước phát triển. Trong năm 2022, Chúng tôi cố gắng phát triển đội ngũ của mình lên 30-40 nhân sự để tạo ra thật nhiều tựa game hấp dẫn. Đồng thời có khả năng hoàn thiện các Game có độ khó cao hơn như Game InApp, Game NFT. Trong quá trình phát triển của mình, Chúng tôi cũng cố gắng hợp tác cùng thành công với các Công ty lớn trong ngành Game Việt Nam, đặc biệt là ABI STUDIO.

Luôn giữ vững tinh thần startup để tạo ra những sản phẩm Top 1.