Giới thiệu

Đam mê của chúng tôi là được chơi Game và làm Game. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là được tạo ra những sản phẩm chất lượng, có nhiều người dùng, và đến năm 2025 trở thành công ty Game TOP20 trên thế giới . Với đội ngũ nhân sự đam mê, nhiệt huyết, giỏi và nhiều kinh nghiệm. Cộng với tiềm lực Công ty hiện có chúng tôi tin rằng có thể biến ước mơ trên thành hiện thực.

Game message.highlight
;
+10

META MARS Member

+1M

Daily Active Users

+90M

Total Users